Stichting Ebonit Saxofoonkwartet

Stichting Ebonit Saxofoonkwartet

RSIN: 857539322

Contactgegevens

E-mailadres: ebonitsaxophonequartet@hotmail.com

Website: www.ebonitquartet.com
Tel.: +31640674285
Postadres: Benkoelenstraat 2, 1094 HS Amsterdam

IBAN: NL44 RABO 0320890104

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de kamermuziek in het algemeen en het ondersteunen van de activiteiten die het Ebonit Saxofoonkwartet ontplooit in het bijzonder; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan

Het Ebonit Saxophone Quartet speelt origineel repertoire en alle mogelijk denkbare arrangementen voor saxofoonkwartet voor een breed publiek. De missie van het kwartet is om het publiek kennis te laten maken met de veelzijdigheid en warme klanken van het klassieke saxofoonkwartet. Het kwartet gaat hierbij ook samenwerkingen aan met andere professionele musici, componisten uit binnen- en buitenland en professionele artiesten uit andere kunstdisciplines. De vier musici brengen kamermuziek van het hoogste niveau naar de luisteraar en streven ernaar hun liefde voor de muziek door te geven.

Het Ebonit Saxophone Quartet wil zich onderscheiden als kamermuziekensemble en als saxofoonkwartet in het bijzonder en zich op artistiek gebied blijven ontwikkelen. Dit omvat ook het blijven ontwikkelen van origineel repertoire en arrangementen voor saxofoonkwartet. Onderscheidend zijn de diverse programma’s, opgebouwd uit deze vernieuwende arrangementen en originele werken.
Belangrijk doel is om de internationale carrière van het kwartet naar een hoger plan te brengen.

Andere belangrijk doelen zijn om concerten te geven voor publiek dat niet of nauwelijks toegang heeft tot de concertzaal en om masterclasses te geven aan jonge muziekstudenten.

Bestuur

Mevrouw G. P. Veenhuijsen, voorzitter
De heer J. C. Koslovsky, penningmeester
Mevrouw H. W. de Jong, secretaris (per 03-05-2020)

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee
Toelichting vergoeding bestuur: Bestuursleden ontvangen geen beloning, vacatiegeld, onkosten- en reiskostenvergoeding.
Beloningsbeleid medewerkers: De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Overige medewerkers ontvangen een vergoeding op basis van de beschikbare middelen.